ราคากลางโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซม แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ

วันที่ประกาศ: 
9 พฤศจิกายน 2015
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และซ่อมแซม แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง