ราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นบันไดอาคาร

วันที่ประกาศ: 
29 ธันวาคม 2015
ราคากลางโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นบันไดอาคาร
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง