ราคากลางโครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม ผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรบคนพิการ ประงบประมาณ 2559

วันที่ประกาศ: 
29 มีนาคม 2016
ราคากลางโครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม ผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรบคนพิการ ประงบประมาณ 2559
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ประเภทราคากลาง: