ราคากลางโครงการ จ้างจัดMV พร้อมบันทึกเสียงในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในสาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)

วันที่ประกาศ: 
1 เมษายน 2016
ราคากลางโครงการ จ้างจัดMV พร้อมบันทึกเสียงในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในสาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง