ราคากลางโครงการ จัดซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ: 
9 พฤศจิกายน 2015
จัดซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2559
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง