ราคากลางโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟ ชุดโปรแกรม เครื่องปริ๊นฯ

วันที่ประกาศ: 
11 กรกฎาคม 2016
ราคากลางโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 เครื่องสำรองไฟ ชุดโปรแกรม เครื่องปริ๊นฯ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง