ราคากลางโครงการจ้างทำแฟ้มประวัติ กพ 7 และบัตร PVC สำหรับผู้ใช้การพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

วันที่ประกาศ: 
1 กรกฎาคม 2016
ราคากลางโครงการจ้างทำแฟ้มประวัติ กพ 7 และบัตร PVC สำหรับผู้ใช้การพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง