ราคากลางโครงการจ้างจัดกิจกรรมการแสดงศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอด : การบันทึกเสียงเพลงเผยแพร่สู่สาธารณะ

วันที่ประกาศ: 
18 พฤษภาคม 2016
ราคากลางโครงการจ้างจัดกิจกรรมการแสดงศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอด : การบันทึกเสียงเพลงเผยแพร่สู่สาธารณะ
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง