ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกสี่ประตูแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เครื่องดีเซล) และรถนั่งส่วนกลาง

วันที่ประกาศ: 
1 กรกฎาคม 2016
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกสี่ประตูแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เครื่องดีเซล) และรถนั่งส่วนกลาง
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง