ราคากลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สกู๊ปข่าวเน้นแนวทางนโยบายปืนใหญ่ และคนพิการต้นแบบผ่านสื่อฯ