ราคากลางจ้างจัดงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ THAISEED PLUS MARK - BCORP Global Standard

วันที่ประกาศ: 
26 กรกฎาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง