ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียน

วันที่ประกาศ: 
18 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง