รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ (เพิ่มเติม) และจ้างเหมาบริการเงินกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
30 พฤศจิกายน 2017
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ (เพิ่มเติม) และจ้างเหมาบริการเงินกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: