รับสมัครการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ: 
17 ตุลาคม 2018
รับสมัครการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2561
หมวดหมู่: 
ทั่วไป