ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
18 พฤษภาคม 2018
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ...
หมวดหมู่: 
สมัครงาน