ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล (อัตราคนพิการ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ประกาศ: 
13 กุมภาพันธ์ 2018
 รับสมัครคัดเลือกบุคคล (อัตราคนพิการ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ ๓-๔
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
องค์การจัดการน้ำเสีย
ภาพประกอบ: 
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลอัตราคนพิการ