ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางในการเดินทางไปราชการ เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้ระบบงานและการให้บริการการออกบัตรประจำตัวคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
1 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางในการเดินทางไปราชการ เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้ระบบงานและการให้บริการการออกบัตรประจำตัวคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: