ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี

วันที่ประกาศ: 
28 มกราคม 2019
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: