ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ดำเนินงาน บำรุงรักษา พัฒนาซ่อมแซมและแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงานของ พก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ: 
31 มกราคม 2019
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน ดำเนินงาน บำรุงรักษา พัฒนาซ่อมแซมและแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงานของ พก. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง