ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ: 
31 สิงหาคม 2017
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปี 2560
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง