ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ด้วยวิธี e-bidding ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จ.ปทุมธานี

วันที่ประกาศ: 
21 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: