ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงคนพิการ จำนวน 3 ประเภท 245 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

วันที่ประกาศ: 
22 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: