ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ประเภท 245 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี e-bidding ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 22 ส.ค. 60

วันที่ประกาศ: 
22 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง