ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

วันที่ประกาศ: 
28 มีนาคม 2018
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: