ประกาศและอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี e-bidding ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

วันที่ประกาศ: 
21 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง