ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และช่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ประกาศ: 
19 มีนาคม 2018
ประกาศแผนการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนา และช่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561  
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง