ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 10 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

วันที่ประกาศ: 
4 ตุลาคม 2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 10 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง