ประกาศสำนักงาน พก. เรื่องรายชื่อองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการประจำปี 2557 ระยะที่ 2

วันที่ประกาศ: 
8 กันยายน 2014
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ