ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2557

วันที่ประกาศ: 
8 มกราคม 2014
ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปี 2557
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: