ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร พก. ประจำปี 2557

วันที่ประกาศ: 
9 มกราคม 2014
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
แหล่งที่มา: 
กองกลาง งานพัสดุ