ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร พก. ประจำปี 2557

วันที่ประกาศ: 
26 ธันวาคม 2013
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
แหล่งที่มา: 
กองกลาง งานพัสดุ