ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (กำหนดการ)

วันที่ประกาศ: 
15 มกราคม 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2558
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
แหล่งที่มา: 
กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ