ประกาศผู้ชนะุการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสัมมนาวืชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ: 
14 กุมภาพันธ์ 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง