ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

วันที่ประกาศ: 
16 พฤษภาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง