ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ: 
26 เมษายน 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง