ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ

วันที่ประกาศ: 
6 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง