ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน 2,259,500 บาท

วันที่ประกาศ: 
28 ธันวาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง