ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
19 สิงหาคม 2014
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ
ภาพประกอบ: 
รูปประกาศเรื่อง  ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการ