ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (หน่วยงาน)

วันที่ประกาศ: 
29 มิถุนายน 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน