ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑

วันที่ประกาศ: 
16 เมษายน 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑
หมวดหมู่: 
สมัครงาน