ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 (หน่วยงาน)

วันที่ประกาศ: 
28 เมษายน 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 (หน่วยงาน)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: