ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ประกาศ: 
25 มีนาคม 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หมวดหมู่: 
สมัครงาน