ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อองค์กรที่ได้การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการประจำปี 2558 ระยะที่ 1

วันที่ประกาศ: 
10 มิถุนายน 2015
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
ภาพประกอบ: 
รูปประกอบรายชื่อองค์กรที่ได้การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการประจำปี 2558 ระยะที่ 1