ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการคัดเลือก

วันที่ประกาศ: 
16 มีนาคม 2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการคัดเลือก
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง