ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร และพนักงานขับรถยนต์

วันที่ประกาศ: 
1 ธันวาคม 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร และพนักงานขับรถยนต์
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ภาพประกอบ: 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์นักพัฒนาสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผู้ช่วยพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถยนต์