ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

วันที่ประกาศ: 
21 สิงหาคม 2017
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง