ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดีบดีเด่นและดีมาก

วันที่ประกาศ: 
13 มกราคม 2016
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดีบดีเด่นและดีมาก
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: