ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณผ่านดาวเทียม

วันที่ประกาศ: 
11 กันยายน 2017

ประกศกรมส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพีวิตคนพิกร เรื่อง ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณผานดาวเทียม

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง