ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 คน

วันที่ประกาศ: 
15 กันยายน 2017


ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 6 คน

หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง