ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนา 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ประกาศ: 
7 พฤษภาคม 2018
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนา 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: